HOME

SOLARNE ELEKTRANE – 2.dio


Dijelovi solarne elektrane


U prethodnom članku objasnili smo osnovne pojmove vezane za proizvodnju električne energije putem sunčane radijacije tj.zračenja te opisali sunčane ćelije i fotonaponske module.
U ovom nastavku bavit ćemo se analizom dijelova solarnih tj.sunčanih elektrana.


Osnovni dijelovi solarnih elektrana su:

- Fotonaponski moduli


- Inventer tj. pretvarač istosmjerne DC struje u izmjeničnu AC struju

- Akumulatori tj. solarne baterije za akumulaciju proizvedene električne energije za period nedovoljnog osunčanja zbog različitih vremenskih uvjeta

- Susretno postrojenje za predaju proizvedene električne energije ovlaštenom distributeru (ukoliko je takva namjena elektrane)

Fotonaponski moduli


Fotonaponski modul sastoji se od većeg broja međusobno spojenih sunčanih ćelija kako bi se povećala ukupna izlazna snaga. Sunčane ćelije mogu biti monokristalične ili polikristalične silicijske ćelije (takva je večina proizvedenih na svijetu, oko 85%).

Monokristalične ćelije su ćelije s višim stupnjem učinkovitosti od polikristaličnih, ali su skuplje u proizvodnji zbog zahtjevnijeg kontaktiranja, površinske obrade i specijalne poluprovodičke zaštite.

Polikristalične ćelije su u široj upotrebi zbog svoje povoljnije cijene. Polikristalične ćelije se proizvode većih površina od monokristaličnih.

Alternativa kristaličnim ćelijama je tehnologija solarnih ćelija s tankim slojem koje usprkos manjoj učinkovitosti od kristaličnih, se sve više razvijaju i praktično primjenjuju zbog izrazito manjih troškova, manje upotrebljenog materijala i utroška energije u proizvodnji. Za očekivat je porast ovakvih sustava u bliskoj budućnosti zbog manje cijene ali i zbog ostalih primjena u različitim integriranim sustavima.

Inventer tj. pretvarač istosmjerne DC struje u izmjeničnu AC struju


&Pretvarač (engl. inverter) je elektronički sklop koji istosmjernu struju fotonaponskih modula pretvara u izmjeničnu koja se šalje u elektroenergetsku mrežu. Postoje različiti koncepti invertera temeljeni na specifičnostima sustava u kojem se on koristi. Najosnovnija podjela invertera je na uređaje namijenjene samostojećim odnosno izoliranim fotonaponskim sustavima (off‐grid) i na uređaje namijenjene za sustave u paralelnom radu s mrežom.

U sustavima spojenima na mrežu moduli su spojeni izravno na mrežu preko invertera. Da bi se optimizirala snaga isporučena u mrežu inverter mora tijekom dana pratiti promjenu radnih uvjeta fotonaponskih modula (promjena intenziteta i spektra upadnog Sunčevog zračenja, promjena temperature) i istovremeno podešavati rad modula u točku maksimalne snage (engleski MPPT ‐Maximum Power‐Point Tracking). Inverter također služi za nadzor mreže u pogledu pojave smetnji, te prekida isporuke električne energije u slučaju pada mreže. .

Akumulatori tj. solarne baterije


Koriste se za akumulaciju tj.spremanje proizvedene električne struje u periodima kad je nedovoljno sunčevogo zračenja tj. za loših vremenskih prilika. Na tržištu postoje mnoge vrste baterija, različitih kapaciteta, cijena i rokova trajanja. Ono što treba imati na umu je njihova ukupna dimenzija i kapacitet u odnosu na instaliranu snagu elektrane koja treba biti 10 – 100 % veća u odnosu na istu, ovisno o očekivanom periodu bez dovoljnog osunčanja. Baterije trebaju biti na suhom zatvorenom i zaštićenom mjestu dovoljne površine.

Susretno postrojenje


U slučajevima kada je proizvedena električna energija najmjenjena prodaji ovlaštenom distributeri električne energije potrebno je izvesti tzv. susretno postrojenje za predaju proizvedene električne energije. Ono se definira od strane distributera Elaboratom o tehno-ekonomskim uvjetima te se određuju karakateristike i tip, te oprema, a koje se takođe prema Elaboratu priključuje spojnim vodom na postojeću HEP-ODS-ovu mrežu na 20 KV razini. U sklopu susretnog postrojenja smješta se energetska oprema, sa pratećom zaštitnom opremom i mjernom opremom za mjerenje proizvedene električne energije . vOdmah iza mjernog polja se definira tzv."SPOJNA TOČKA " iza koje se u istom objektu smješta oprema sa koje se susretno postrojenje povezuje na postojeću izgrađenu elektro- distribucijsku mrežu, a prema uvjetima iz Elaborata o tehno-ekonomskim uvjetima postojećeg distributera

Solarne elektrane - 1 dio
Solarne elektrane - 3 dio
Arhiva članaka