HOME

Osmišljavanje projektnog programa, ostvarivanje istog kroz studije, idejne projekte, razradu projekata i nadzor izvođenja.

Potpuna podrška u pripremi projektne dokumentacije i dokumentacije za ishođenje suglasnosti i dozvola.

Trajno praćenje projekta kroz izradu troškovnika (u svim fazama projekta) i traženje optimalnog rješenja.

Ishođenje svih potrebnih dozvola i upravljanje projektima.

Projektiranje građevina i okoliša.

Suradnja u odabiru izvođača.

Kritičko preispitivanje primjene i primjena novih i suvremenih materijala i tehnologija građenja i usporedne analize isplativosti.

Racionalna upotreba energetskih resursa i projektiranje niskoenergetskih građevina.

Radionica arhitekture Franić All rights reserved 2011.
Designed by ZMDESIGN