HOME

Poslovno – skladišni objekt – Odranski Obrež, Zagreb

Lokacija: Zagreb, Odranski Obrež

Program: poslovna građevina sa skladišnim dijelom

Tip projekta: narudžba

Projekt: 2006/2007g.

Brutto površina objekta: 1415 m2

Autori: Višeslav Franić, d.i.a.


Poslovno skladišna građevina u Odranskom Obrežu u okolici Zagreba poznati je programski koncept tipologije manjih poslovnih građevina izgrađenih u gospodarskim zonama periferije Grada Zagreba, na nasljeđenoj karakterističnoj matrici izduženih parcela prvotno poljoprivredne namjene.
Smještena u ravničarskom predgrađu Grada, u pretežito seoskom okruženju građevina je projektirana kao kombinacija poslovnog sadržaja (uprava tvrtke, prodavaonica za vlastite potrebe ili za davanju u najam i alternativno manji stambeni prostori – apartmani za osoblje) u prednjem dijelu, te skladišno servisnog dijela u stražnjem dijelu. Građevina je uvučena od uobičajenog građeviskog pravca susjedne pretežito stambene izgradnje (sa manjim radnim prostorima u prizemlju istih) u dubinu parcele sa uređenim pretprostorom za parking mjesta, dok je u stražnjem dijelu ostavljen prostor za širenje građevine u 2.fazi.
Oblikovanje građevine prati suvremene i racionalne tendencije oblikovanja poslovno skladišnih građevina tipskim prefabriciranim građevnim elementima.

Poslovno skladišni objekt - Odranski obrež
poslovno trgovački centar župa - Srebreno
Radionica arhitekture Franić All rights reserved 2011.
Designed by ZMDESIGN