HOME

Skladište tvornice čarapa „Jadran“ – Zagreb

Lokacija: Zagreb, Dubrava

Program: regalno skladište tvornice čarapa „Jadran“

Tip projekta: narudžba

Projekt:2005g.

Realizacija: 2006.g.

Brutto površina objekta: 980 m2

Autori: Višeslav Franić, d.i.a.
Ante Suton, d.i.e. – Tehnoekspert d.o.o. Podružnica Dubrava


Novo skladište gotovih proizvoda tvornice čarapa „Jadran“ izgrađeno je kao dogradnja postojećeg tvorničkog kompleksa u Dubravi, Zagreb. Postojeća poslovno-proizvodna građevina je bivša tvornica štampanih elektroničnih pločica 'Erikson' čija je tehnologija iseljena i zamjenjena novom tehnologijom proizvodnje čarapa Tvornice čarapa 'Jadran'.
Izgradnjom novog skladišta i ostalih građevina te modernizacijom i zamjenom instalacijskih sustava i opreme (nova portirnica i prodavaonica, nova parna kotlovnica, spremnici opasnog otpada, spremnici ulja i ostale građevine i instalacije neophodne za rad tvornice) dovršen je proces prenamjene postojećeg tvorničkog kompleksa u suvremeni poslovni proizvodni pogon.

Skladište tvronice čarapa "Jadran" - zagreb
skladište ARCO Aluminij – Sv.Nedjelja
bioplinsko postojenje 1MW , Donji Miholjac
bioplinsko postrojenje 1MW, Viljevo
Radionica arhitekture Franić All rights reserved 2011.
Designed by ZMDESIGN