HOME
Novo gradsko groblje Dubac – Dubrovnik

Lokacija: Dubrovnik

Program: prostori novog gradskog groblja na Dupcu,glavni vanjski prostori Groblja

Tip projekta: diplomski rad

Projekt: 2003.g.

Brutto površina objekta: 1509 m2

Autori: Višeslav Franić, d.i.a.Novo gradsko groblje u Dubrovniku je arhitekture zida. Arhitektura gromače i međe. Arhitektura podzida i dolaca-terasa. Arhitekture terasa i pogleda. Arhitektura koja posuđuje krajolik u svoj okvir prostora. To je arhitektura pravćastog – linearnog brazdanja u terenu. Novo gradsko groblje u Dubrovniku je okvir za tugu i nadu. Okvir iz kojeg se naslućuje neki drugi život. Okvir koji mora podržati tugu ali i sve one uspomene koje se bude na horizontu. More je posuđeni krajolik. Kamen je medij a horizont jedini nedogled.Aleja čempresa pred ulazom, polagani dugački pristup – uspon pred vrata nekog drugog svijeta. Vrata pa horizont – beskraj. Ceremonija na otvorenom. Introvertiranost dvorišta za ispraćaj asocira na stara dalmatinska groblja omeđena visokim zidom. Ceremonija je forma za ispraćaj, prostor ceremonije je okvir za tugu. Prostor jednostavan i „dostojanstven“. Tišina, svjetlo negdje odozgo, sa strane, vegetacija koja se spušta do „odra“, pjesma zbora u prostoru i vrata otvorena za posljedni put.Poslije ceremonije hodočašće do mjesta ukopa. Čempresi prate tijelo.

Grobovi su u stijeni, urezani u pejzaž, urezani pogled, urezani u sijećanja i uspomene.

Područje Dupca nalazi se između Jadranske magistrale i mora, na sjecištu puta između Dubrovnika i Župe Dubrovačke, tj.Cavtata i puta koji spaja naselja Mokošice s Brgatom i Jadranskom magistralom. Tu je ujedno prolazila i cesta koja je spajala rimske gradove Narone i Epidaurus. Sa sjeverne strane područje je omeđeno Jadranskom magistralom, s južne brdom sv:petar (127 mnv) tj.bivšim vojnim kompleksom „Kupari“ te sa jugozapadne strane Jadranskim morem. Uz zapadnu granicu nalazi se zavjetna crkvica Gospe od Obrane, rušena više puta tijekom svoje povijesti. Na samoj lokaciji nalaze se ostaci fortifikacijskih građevina iz doba II.svjetskog rata i ranije (doba Napoleona) kao i ostaci starijih crkava.

Svojim izduženim likom lokacija pokriva brda Dubac i Trapit te vrh Mijačevina. Naoko prazno brdo, sa izgorjelom vegetacijom bilo je donedavno odlagalište i spalionica otpada manjeg kapaciteta ali zbog neprikladnih uređaja i lokacije otvorene vjetrovima ugrožavalo je stanovnike i okoliš obližnjih naselja.

Rad obuhvaća arhitektonsko riješenje glavnih prostora novog gradskog groblja te urbanističko riješenje šire situacije, razrađujući samo ulazni dio groblja i područje uz more kao najosjetljivije prostorno i vizualno mjesto lokacije. Potrebni kapacitet groblja je preuzet iz tadašnje postojeće prostorno planske dokumentacije i iznosi cca. 14 000 grobnih mjesta. Projektom se planiraju obiteljske grobnice sa po 6 mjesta u kombinaciji sa mogućnosti sahrane u zidnim nišama – kolumbarijima sljedeći suvremene tendencije projektiranja groblja.

Novo gradsko groblje Dubac – Dubrovnik
Dom za napuštenu djecu - Dubrovnik
Rekonstrukcija i nadogradnja ex.hotela Gruž Dubrovnik
Radionica arhitekture Franić All rights reserved 2011.
Designed by ZMDESIGN