HOME

BIOPLINSKA POSTROJENJA


Pouke iz prakse


Bioplinsko postrojenje je građevinsko tehnološki kompleks čija je namjena proizvodnja bioplina dobivenog fermentacijom prirodnih tvari kao što su: stajsko gnojivo, kukuruzna i suncokretova silaža ili ostale organske tvari.


Bioplin je jedan iz biomase i/ili biološki razgradivih djelova otpada, putem pirolize ili fermentacije proizveden plin.


Mogući izvori su:

– Životinjski ekskrementi iz stočarstva
npr. Svinjska ili goveđa gnojnica, stajnjak, konjski izmet, kokošji ekskrementi

– Sirovina iz poljoprivrede
npr. travna masa, kukuruz, repa, silaža, lomovi uljarica i žitarica te ostaci od šećerne repe.

– Komunalni otpad
npr. kompost, pokošena travna masa, lišće

Pripada u obnovljive izvore energije i kao takovo spada u krug onih proizvodnih pogona koji imaju pravo na poticajnu otkupnu cijenu električne energije koju jamči Republika Hrvatska u zakonskom propisanom periodu.

Ulazni materijali dolaze od lokalnih poljoprivrednika, odnosno od ostalih proizvođača (skupljača, vlasnika) sirovina u prihvatljivom radijusu, na njihovim gospodarstvima. Unosne tvari se šalju izravno na kompleks postrojenja gdje se pohranjuju na zato predviđena mjesta u obliku otvorenih silažnih pisti, odnosno skladišta krutih tvari ili u silose za tekuće tvari.

Nakon skladištenja, masa se različitim tehnologijama usitnjava, miješa i ubacuje u prikladni pogon iz kojeg se takva pripremljenja masa prebacuje u za to predviđene silose – fermentore.
Fermentacijom unutar postrojenja se proizvodi bioplin, kao prirodni proizvod mezofilnog vrenja, te se pročišćava i koristi u blok-agregatu za proizvodnju električne energije koja se isporučuje u javnu distribucijsku mrežu. Također je moguće postupkom kogeneracije (istodobnom proizvodnjom električne i toplinske energije) oslobođenu toplinu predatii dalje preko ugovora sa posebnim distributerom korisnicima u okolini ili toplovodima prema drugim krajnjim korisnicima.

Nakon fermentacije ostatak tvari se tretira kao gnojivo koje se vraća na poljoprivredne površine.

Namjena bioplinskog postrojenja je gospodarska proizvodna tj. proizvodnja bioplina i pripadajuće električne i toplinske energije koja se njegovim sagorijevanjem dobija, te je također moguće (u odnosu o kakvoj je ulaznoj sirovini riječ) pridodati postrojenje za isušivanje i pakiranje gnojivo kao nus produkta spomenutog postrojenja. Također ovakva postrojenja su kompatibilna sa poljoprivrenim i stočarskim gospodarstvima, te često zbog svojih višestrukih prednosti (isporuka toplinske i električne energije, gnojivo kao nus proizvod, rješavanje nepoželjnog stajskog gnojiva i ostataka mesnih industrija itd.) postaju žarišta novih gospodarskih zona.

Sveukupni proizvodni proces je u potpunosti ekološki prihvatljiv i nema nikakvih štetnih popratnih proizvoda.

Unosni materijal koji se dovozi na proizvodni kompleks se odlaže maksimalno do 3 dana , unutar kojeg perioda se iskoristi i potroši, a skladištene mase krute tvari se pokrivaju PVC pokrovnim folijama. Tekuće komponente se skladište u za to predviđene zatvorene silose, dok se ostatak mase na kraju procesa odvozi natrag na poljoprivredna gospodarstva, tako da su emisije štetnih mirisa izrazito male i u ograničenom periodu. Također je moguće u tehnološki proces ukomponirati i tzv. biološki zračni filter štetnih mirisa.

Po pitanju buke, sva aparatura mješanja je u granicama dozvoljenog, dok se u slučaju kogeneracijskog motora isti postavlja u za to predviđenu zvučno izolirajuču kabinu unutar upravne zgrade.

Sve eventulane štetne otpadne vode za tlo koje mogu nastati ispiranjem skladištenih tvari na pistama ili prijevozom manipulativnih strojeva se propisno pročišćavaju preko separatora i vraćaju natrag posebnih sustavom u proces mješanja.

Cijeli proizvodni proces je u potpunosti automatiziran i kontrolira se iz manjeg ureda sa 1-2 stalna zaposlenika unutar središnjeg zgrade.

Radionica arhitekture Franić d.o.o. u suradnji sa poduzećem Tehnoekspert d.o.o. podružnica Dubrava 1 sa sjedištima u Zagrebu (kao voditeljem izrade projektne dokumentacije i savjetovanja) je ishodovala sve potrebne dokumente za više bioplinskih postrojenja u Hrvatskoj (snage 1MW), a trenutno radi na pripremi dokumentacije novih (1 MW i 2,4 MW postrojenja).

Investitoru nudimo kompletno savjetovanje i vođenje projekta do izrade projektne dokumentacije i ishođenja svih potrebnih posebnih uvjeta, suglasnosti, dozvola i ugovora kao i pripremu tender dokumentacije za odabir najpovoljnijeg izvođača te praćenje investicije kroz nadzor.

Arhiva članaka