HOME
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Obnovljivi izvori energije

Što se radi po pitanju ostvarivanja preuzetih međunarodnih obveza u području obnovljivih izvora energije?
Kakvo je aktualno stanje sa razvojem projekata proizvodnje istih?
Kakvi su potencijali Hrvatske?
Koji su problemi koje treba rješavati radi ostvarivanja zdrave poduzetničke klime za investiranje u obnovljive izvore energije?
Pročitajte više o aktualnom stanju u Hrvatskoj ...

Bioplinska postrojenja

Bioplinska postrojenjaŠto su bioplinska postrojenja?
Što je bioplin?
Osnovna načela rada i tehnologije bioplinskog postrojenja...
Iskustva iz prakse ...
Pročitajte više o bioplinskim postrojenjima ...

Solarne elektrane

Solarne elektrane
Kako rade solarne – sunčane elektrane?
Što je sunčana čelija, a što fotonaponski modul?
Pročitajte više o fotonaponskim modulima ...

Solarne elektrane 2

Solarne elektrane 2
Od čega se sastoji jedna sunčana elektrana?
Kakve sve sunčane elektrane mogu biti?
U nastavku pročitajte o svemu što je potrebno za izgradnju solarnih elektrana ...

Solarne elektrane 3

Solarne elektrane 3Koliki su troškovi izvedbe solarnih elektrana?
Kako isplanirati prikladni sustav i odabrati tehnologiju? O čemu treba paziti prilikom projektiranja solarnih elektrana?
Koliki je povrat investicije?
U nastavku pročitajte više o troškovima i prihodima solarnih elektrana ...

Legalizacija

Legalizacija

Što su nezakonito izgrađene građevine?
Kako se može ozakoniti nelegalna građevina ili njezin dio?
Što se planira Novim izmjenjenim Zakonom o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama?
Koji su troškovi postupka ozakonjenja?
Može li se već sada legalizirati zgrada?
U nastavku pročitajte više o legalizaciji u RH ...

Radionica arhitekture Franić All rights reserved 2011.
Designed by ZMDESIGN